Blästring

Vi använder oss av sandblästring i en del av våra arbeten. Samt att vi tillsammans med samarbetspartner utför soda- samt glasblästringar som fungerar som rengörare av tex måla från byggnader och båtar.